top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Prodej pohonných hmot

Firma Jan Hefner – PROGRES odebírá (nakupuje) PHM od dodavatelů s vlastní dopravou, kteří odebírají pohonné hmoty pouze od renomovaných firem jako jsou například Slovnaft, Litvínov, Paramo. Všechny phm jsou dodávány dle platné legislativy a v kvalitě, tj. : Ba dle ČSN EN 228 a MN dle ČSN EN 590. Firma Jan Hefner – PROGRES je společností s dlouholetou praxí prodeje PHM, a to jak na čerpacích stanicích, tak v rámci prodeje pro své zákazníky, kterými jsou menší i větší podniky v regionu Moravskoslezského kraje. K této činnosti má k dispozici vlastní cisternová vozidla Avie.

Motorová nafta je dodávána v kvalitě dle ČSN EN 590
třídy B (od 15.4. do 30.9.) - filtrovatelnost max. 0°C
třídy D (od 1.10. do 15.11.) - filtrovatelnost max. -10°C
třídy F (od 16.11 do 28.2.) - filtrovatelnost max.-20°C -F (dle ročních období)

U motorové nafty došlo v průběhu několika minulých let ke změnám, resp. snížení některých parametrů, hlavně pak je to snížení maximálního povoleného obsahu síry z 500 na 350 ppm, pak na 50 ppm až na stávajících 10 mg/kg. Navíc zde došlo s pomocí nových technologií výroby a aditiv ke zvýšení cetanového čísla - což zlepšuje její startovatelnost, spalovací schopnosti a snížení hlučnosti motorů.

Automobilové benziny - dle ČSN EN 228

U bezolovnatých benzinů došlo rovněž ke snížení jak obsahu síry (z 500 ppm na 150 ppm, až na stávajících 10 mg/kg - skutečné hodnoty se pohybují kolem 3 až 5 mg/kg), tak hlavně ke snížení obsahu benzenu, a to z původních 5 objem. % na 1 % - skutečné hodnoty se pohybují kolem 0,5 až 0,8 %. Snížení a dodržování těchto hodnot deklarují samy rafinerie jakostním osvědčením, které zákazníci obdrží u dodávky. Navíc i nová aditiva v těchto benzínech čistí a zabraňují tvorbě usazenin na sacích ventilech a ve spalovacím prostoru motoru, což je předpokladem optimálního výkonu a prodloužení životnosti motoru, dále pak vyrovnanější oktanový profil frakčních podílů benzínů umožňuje hlavně u motorů s karburátorem s jednobodovým vstřikováním dosahovat rovnoměrnější spalování palivové směsi ve všech válcích a tím dosáhnout maximální výkon motoru.

Vzhledem k životnímu prostředí jsou tyto nižší hodnoty nebezpečných látek v pohonných hmotách zcela jistě přínosem, protože v absolutních hodnotách prodeje, došlo ke snížení emisí škodlivých látek (síra, aromáty, benzen) za poslední léta jen z našich čerpacích stanic řádově o několik tun, v rámci ČR pak o stovky tun oxidů síry a desítky tun benzenů za rok.

K těmto kvalitativním podmínkám samozřejmě přistupují i ostatní obchodní náležitosti, tzn. cena dodávaného zboží, platební a dodací podmínky, které pak jsou důležité v obchodní politice v našem regionu, která je zde velice složitá.

Způsoby úhrad čerpání PHM:
- hotově
- CCS karty
- bankovní karty
- existuje u nás možnost odebírat phm na fakturu (tankování na námi vydané magnetické karty) s možnou splatností až 30 dní. Při větších odběrech možná sleva.

Pohonné hmoty jsou v naší společnosti v rámci kontrolního systému z hlediska kontroly kvality ještě dále prověřovány. Je to například při kontrolních odběrech u zákazníka nebo pravidelné odkalování a kontrola jakosti před výdejem phm z čerpacích stanic - tuto službu nám provádí nezávislá akreditovaná společnost, která pravidelně, 4 x v roce odebere vzorky a provede kontrolní rozbory ze všech čerpacích stanic ze všech druhů pohonných hmot a vyhotoví certifikáty kvality PH s prohlášením, že palivo vyhovuje normě.

Oblast kontrolního systému není ve spol. Jan Hefner – PROGRES podceňován, protože prodej kvalitních pohonných hmot tvoří nedílnou součást dobrého jména společnosti. Můžeme prohlásit, že za posledních několik let jsme neřešili žádnou reklamaci z hlediska kvality při výdeji z čerpací stanice.

Rozvoz PHM

Rozvoz PHM provádíme vozidly s cisternovými nástavbami, splňujícími normy Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR.
Ke každé dodávce phm dodáváme Atest o jakosti produktu.

Objednávky přijímá paní Hefnerová Milada.

Na základě objednávky jsme schopni operativně vyřešit Vaše požadavky (dodávka phm i do dvou hodin po objednání).
Zásobujeme v oblast Ostravského a Karvinského kraje a po dohodě i do jiných oblastí.
Vývoj cen phm určených k rozvozu kopíruje vývoj cen na trhu s danými phm. Doprava je zahrnuta v ceně za 1l (bez DPH).
Na základě dohody je možno fakturovat odebrané phm až se splatností 30 dní.

logo.png
bottom of page