Životní prostředí - Jan Hefner PROGRES BOHUMÍN - kovoobrábění,doprava,prodej olejů,pohonných hmot 

Příprava na ISO 9001 Věrnostní program Životní prostředí

Stránky jsou v rekonstrukci.
Připravujeme pro Vás novou webovou prezentaci.

Co je nového

PORUCHA PEVNÉ TELEFONNÍ LINKY

24.1.2023 /

čtěte více

VOLNÁ POZICE - ŘIDIČ C+E

18.6.2021 /

čtěte více

VOLNÁ POZICE - OBRÁBĚČ KOVŮ

18.6.2021 /

čtěte více
Mazací plány

PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ - NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

Tel.: 606 794 163
E-mail: holan.personal(zavinac)progres-hefner.cz

Životní prostředí

V oblasti péče o životní prostředí společnost Jan Hefner - PROGRES prosazuje provozování své obchodní činnosti dle platné legislativy životního prostředí. Sklady PH, olejů, maziv a ostatních provozních kapalin jsou a budou řádně udržovány a z hlediska životního prostředí dobře vybaveny. Legislativně jsou sklady rovněž řádně zajištěny - Provozně manipulační řády a Havarijní plány jsou schváleny příslušnými úřady státní správy a provádějí se pravidelné kontroly a vyhodnocování všech patřičných dokumentů. Skladníci jsou pravidelně školeni a přezkušováni ze svých povinností, jak směrem k zabezpečení jakosti vydávaného a přijímaného zboží, tak i z problematiky ochrany vody a půdy, případně likvidace následků jejich kontaminace.

Sklady a jejich vybavení odpovídá platné legislativě ( ČSN 75 34 15, 65 02 01, atd.) Případně vzniklé úkapy ropných látek při provozu skladů jsou řádně odstraňovány, vzniklé nebezpečné odpady skladovány a likvidovány dle Zákona 185/2001 Sb. O odpadech. Problematiku likvidace a recyklace obalů dle zákona 477 / 2002 Sb máme řešenou tím, že spolupracujeme s akreditovanou společností, oprávněnou k nakládání a likvidaci nebezpečných odpadů.

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochraně, naše společnost dodržuje legislativu v co možná nejvyšší míře.

Všechna pracoviště, u kterých to požaduje zákon o požární ochraně, jsou a budou vybavena dle odpovídající legislativy, jak protipožárními hasebními prostředky, které jsou řádně revidovány v zákonných lhůtách, tak i řádně zpracovanými směrnicemi a požárními řády, dle kterých jsou pracovníci na daných pracovištích a skladech proškolováni a přezkušováni.

Copyright © 2008 - 2023 Jan Hefner - Progres | Osobní údaje