Služby - Jan Hefner PROGRES BOHUMÍN - kovoobrábění,doprava,prodej olejů,pohonných hmot 

Příprava na ISO 9001 Věrnostní program Životní prostředí

Stránky jsou v rekonstrukci.
Připravujeme pro Vás novou webovou prezentaci.

Co je nového

PORUCHA PEVNÉ TELEFONNÍ LINKY

24.1.2023 /

čtěte více

VOLNÁ POZICE - ŘIDIČ C+E

18.6.2021 /

čtěte více

VOLNÁ POZICE - OBRÁBĚČ KOVŮ

18.6.2021 /

čtěte více
Mazací plány

PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ - NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

Tel.: 606 794 163
E-mail: holan.personal(zavinac)progres-hefner.cz

Služby - Prodej pohonných hmot

Firma Jan Hefner – PROGRES odebírá (nakupuje) PHM od dodavatelů s vlastní dopravou, kteří odebírají pohonné hmoty pouze od renomovaných firem jako jsou například Slovnaft, Litvínov, Paramo. Všechny phm jsou dodávány dle platné legislativy a v kvalitě, tj. : Ba dle ČSN EN 228 a MN dle ČSN EN 590. Firma Jan Hefner – PROGRES je společností s dlouholetou praxí prodeje PHM, a to jak na čerpacích stanicích, tak v rámci prodeje pro své zákazníky, kterými jsou menší i větší podniky v regionu Moravskoslezského kraje. K této činnosti má k dispozici vlastní cisternová vozidla Avie.

Maziva

Naše firma např. pravidelně zajišťuje dodávky PHM  a ostatních produktů na "Den Nato" v Mošnově. Fotografie zachycuje tankování PHM do letadel skupiny The Red Arrows.

Motorová nafta je dodávána v kvalitě dle ČSN EN 590

 • třídy B (od 15.4. do 30.9.) - filtrovatelnost max. 0°C
 • třídy D (od 1.10. do 15.11.) - filtrovatelnost max. -10°C
 • třídy F (od 16.11 do 28.2.) - filtrovatelnost max.-20°C -F (dle ročních období)

U motorové nafty došlo v průběhu několika minulých let ke změnám, resp. snížení některých parametrů, hlavně pak je to snížení maximálního povoleného obsahu síry z 500 na 350 ppm, pak na 50 ppm až na stávajících 10 mg/kg. Navíc zde došlo s pomocí nových technologií výroby a aditiv ke zvýšení cetanového čísla - což zlepšuje její startovatelnost, spalovací schopnosti a snížení hlučnosti motorů.

Automobilové benziny - dle ČSN EN 228

Pohonné hmoty - distribuce

U bezolovnatých benzinů došlo rovněž ke snížení jak obsahu síry (z 500 ppm na 150 ppm, až na stávajících 10 mg/kg - skutečné hodnoty se pohybují kolem 3 až 5 mg/kg), tak hlavně ke snížení obsahu benzenu, a to z původních 5 objem. % na 1 % - skutečné hodnoty se pohybují kolem 0,5 až 0,8 %. Snížení a dodržování těchto hodnot deklarují samy rafinerie jakostním osvědčením, které zákazníci obdrží u dodávky. Navíc i nová aditiva v těchto benzínech čistí a zabraňují tvorbě usazenin na sacích ventilech a ve spalovacím prostoru motoru, což je předpokladem optimálního výkonu a prodloužení životnosti motoru, dále pak vyrovnanější oktanový profil frakčních podílů benzínů umožňuje hlavně u motorů s karburátorem s jednobodovým vstřikováním dosahovat rovnoměrnější spalování palivové směsi ve všech válcích a tím dosáhnout maximální výkon motoru.

Pohonné hmoty - distribuce

Vzhledem k životnímu prostředí jsou tyto nižší hodnoty nebezpečných látek v pohonných hmotách zcela jistě přínosem, protože v absolutních hodnotách prodeje, došlo ke snížení emisí škodlivých látek (síra, aromáty, benzen) za poslední léta jen z našich čerpacích stanic řádově o několik tun, v rámci ČR pak o stovky tun oxidů síry a desítky tun benzenů za rok.

K těmto kvalitativním podmínkám samozřejmě přistupují i ostatní obchodní náležitosti, tzn. cena dodávaného zboží, platební a dodací podmínky, které pak jsou důležité v obchodní politice v našem regionu, která je zde velice složitá.

Způsoby úhrad čerpání PHM:

 • hotově
 • CCS karty
 • bankovní karty
 • existuje u nás možnost odebírat phm na fakturu (tankování na námi vydané magnetické karty) s možnou splatností až 30 dní. Při větších odběrech možná sleva.

Pohonné hmoty jsou v naší společnosti v rámci kontrolního systému z hlediska kontroly kvality ještě dále prověřovány. Je to například při kontrolních odběrech u zákazníka nebo pravidelné odkalování a kontrola jakosti před výdejem phm z čerpacích stanic - tuto službu nám provádí nezávislá akreditovaná společnost, která pravidelně, 4 x v roce odebere vzorky a provede kontrolní rozbory ze všech čerpacích stanic ze všech druhů pohonných hmot a vyhotoví certifikáty kvality PH s prohlášením, že palivo vyhovuje normě.

Oblast kontrolního systému není ve spol. Jan Hefner – PROGRES podceňován, protože prodej kvalitních pohonných hmot tvoří nedílnou součást dobrého jména společnosti. Můžeme prohlásit, že za posledních několik let jsme neřešili žádnou reklamaci z hlediska kvality při výdeji z čerpací stanice.

Čerpací stanice Bohumín

V roce 2000 zahájila firma Jan Hefner - PROGRES postupně provoz na svých čerpacích stanicích pohonných hmot, které byly nově postaveny, a to nejprve v Bohumíně. Tato čerpací stanice bude v horizontu dvou let za provozu zrekonstruována, tak aby vyhovovala požadavkům moderní doby.

Provozní doba:
Denně včetně sobot, nedělí a svátků 6:00 – 22:00.
Provoz v období Vánočních svátků je upraven.

Čerpací stanice Rychvald

Maziva

V roce 2005 zahájila provoz čerpací stanice v Rychvaldě na Karvinsku. Tato čerpací stanice je nově postavená a vyhovující požadavkům moderní doby. Součástí ČS je i samoobslužný obchod se smíšeným zbožím, dále posezení a WC.

Provozní doba:
Denně včetně sobot, nedělí a svátků: 5:00 – 23:00.
Provoz v období Vánočních svátků je upraven.

Rozvoz PHM

 • Rozvoz PHM provádíme vozidly s cisternovými nástavbami, splňujícími normy Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR.
 • Ke každé dodávce phm dodáváme Atest o jakosti produktu.
 • Objednávky přijímá paní Hefnerová Milada
 • Na základě objednávky jsme schopni operativně vyřešit Vaše požadavky (dodávka phm i do dvou hodin po objednání).
 • Zásobujeme v oblast Ostravského a Karvinského kraje a po dohodě i do jiných oblastí.
 • Vývoj cen phm určených k rozvozu kopíruje vývoj cen na trhu s danými phm. Doprava je zahrnuta v ceně za 1l (bez DPH).
 • Na základě dohody je možno fakturovat odebrané phm až se splatností 30 – dní.

Copyright © 2008 - 2023 Jan Hefner - Progres | Osobní údaje