Služby - Jan Hefner PROGRES BOHUMÍN - kovoobrábění,doprava,prodej olejů,pohonných hmot 

Příprava na ISO 9001 Věrnostní program Životní prostředí

Stránky jsou v rekonstrukci.
Připravujeme pro Vás novou webovou prezentaci.

Co je nového

PORUCHA PEVNÉ TELEFONNÍ LINKY

24.1.2023 /

čtěte více

VOLNÁ POZICE - ŘIDIČ C+E

18.6.2021 /

čtěte více

VOLNÁ POZICE - OBRÁBĚČ KOVŮ

18.6.2021 /

čtěte více
Mazací plány

PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ - NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

Tel.: 606 794 163
E-mail: holan.personal(zavinac)progres-hefner.cz

Služby - Prodej olejů a maziv

Jeden z hlavních úkolů firmy Jan Hefner – PROGRES je neustálé rozšiřování prodeje zboží, hlavně pak pohonných hmot a maziv, v našem regionu, při dodržování kvality a dodržování zásad ochrany životního prostředí. K tomu napomáhá i prodej ze skladů firmy Jan Hefner – PROGRES.

Firma provádí svou obchodní činnost v mezích platných právních předpisů a dodržování pravidel hospodářské soutěže způsobem, který napomáhá dobré pověsti a vysoké kvalitě sjednaných výrobků a dobrému jménu dodavatelů a ostatních firem, jejichž výrobky prodáváme.

V roce 1999 zahájila fa. Jan Hefner - PROGRES provoz ve skladových objektech bývalé Benziny, a.s., v Bartošovicích u Nového Jičína, odkud zásobuje své zákazníky až do dnes.

Od roku 2008 využíváme nově postavený sklad v areálu firmy v Bohumíně, který splňuje veškeré legislativní požadavky pro skladování hořlavých kapalin a to jak z hlediska enviromentálního, tak i z hlediska bezpečnosti, hygieny práce a požární ochrany.

Fa Jan Hefner – PROGRES je hlavním distributorem polské rafinerie LOTOS OIL pro Českou a Slovenskou republiku, včetně zajištění tribotechnického poradenství a služeb pojízdné laboratoře pro provádění zkoušek mazacích prostředků ve strojích a pod.

Do sortimentu nabízeného zboží patří:

 • pohonné hmoty - automobilové benziny, motorová nafta
 • AdBlue (močovina)
 • oleje – např. motorové a převodové oleje, průmyslové oleje, obráběcí a konzervační prostředky, atd.
 • plastická maziva
 • speciální oleje a plastická maziva společnosti TOTAL
 • autokosmetika, autochemie - kompletní sortiment společností Coyote a VELVANA, a.s., Carline
 • petroleje, technické benziny, ostatní bílé produkty
 • průmyslová chemie
 • kompletní sortiment, speciální oleje a plastická maziva společností LOTOS, TOTAL, SLOVNAFT, CASTROL, SHELL

Na základě posouzení předložené technické dokumentace zajišťujeme dodávky maziv případně jejich náhrad od výše uvedených výrobců působících nejen na našem trhu.

Dále nabízíme:

 • Některé druhy zahraničních maziv jsme převedli na tuzemské, čímž jsme Vám ušetřili část finančních prostředků.
 • Poskytujeme veškerý informační a poradenský servis.
 • Poradenství v oblasti životního prostředí a nakládání s chemickými látkami
 • Dodávky jsme samozřejmě schopni akceptovat dle Vašich požadavků.

Oleje, které dodáváme našim zákazníkům, splňují nejvyšší jakostní a výkonnostní ukazatele. Při každém odběru obdrží zákazník dodací list a jakostní osvědčení (na vyžádání), případně bezpečnostní list.

Mezi nejprodávanější běžné druhy olejů a maziv, které dodáváme našim zákazníkům patří sortiment Lotos Oil, Total a Castrol. Jsou to oleje motorové, převodové, hydraulické, ložiskové a průmyslové oleje, obráběcí a konzervační prostředky, a plastická maziva. Rovněž dodáváme speciální oleje a plastická maziva společnosti TOTAL ( např. CARTER, AZOLLA, apod.), které mají svou nezastupitelnou úloha právě v nejrůznějších důlních strojích a zařízeních a dalších těžce namáhaných a zatížených zařízeních.

 • Prohlášení o shodě dle zákona 22/97 Sb. a s ním související vládní nařízení, resp. Ujištění o vydání prohlášení o shodě dodáme na požádání ke všem předmětným produktům.
 • Na všechny případné nebezpečné chemické látky nebo přípravky, dodáme bezpečnostní listy, zpracované výrobci dle zákona 356/03 Sb., a vyhlášky 231/04 Sb., a to nejpozději při prvním předání zboží.
 • V rámci péče o zákazníky organizujeme doškolování pracovníků a zvyšování kvalifikace v rámci obchodu petrochemických výrobků dle obdržených informací od dodavatelů (např. o změněných nebo nových výrobcích ).
 • Zabezpečujeme proškolení pracovníků dle platné legislativy.
 • Udržujeme a řídíme činnosti dle systémů norem a certifikace dle ISO 9001.
 • Odborně způsobilou - autorizovanou osobou organizujeme a kontroluje ve společnosti nakládání s chemickými látkami dle Zákona 356/03 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích

Požadujete-li aktuální ceník nebo katalog, napište nám nebo zavolejte.

Zásobování našich čerpacích stanic pohonných hmot ( ČS PHM ) jako i našich zákazníků, kterým dodáváme oleje a ostatní produkty našeho sortimentu provádí fa. Jan Hefner – PROGRES vlastní autodopravou.

Všechna naše vozidla, dopravující naše zboží jsou řádně certifikována dle mezinárodní dohody ADR, jsou pravidelně přistavována k pravidelným prohlídkám a revizím, včetně kalibrování měřičů. Naši řidiči absolvují pravidelná školení a přezkoušení, vyplývající z platné legislativy a ADR.

LIKVIDACE UPOTŘEBENÝCH OLEJŮ:

Velkoodběratelé:

Na základě uzavřené smlouvy o sběru upotřebených olejů mezi Jan Hefner - PROGRES a společností Marius Pedersen a.s. mají velkoodběratelé možnost využít na likvidaci upotřebených olejů smluvního partnera.

Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09, Hradec Králové
provozovna Ostrava, Markvartovická 1148, 748 01, Hlučín, tel : 595 041 169, fax : 595 041 467

Maloodběratelé:

Použitý či nespotřebovaný olej odevzdávejte v místech zpětného odběru.
Místa zpětného odběru jsou zřízena společnosti Jan Hefner – PROGRES na čerpacích stanicích PROGRES Bohumín a Rychvald a na provozovně Bohumín – ul. Šunychelská, ve skladu olejů.
Zpětný odběr je pro spotřebitele prováděn bezúplatně.

Náhled 1 Náhled 2 Náhled 3 Náhled 4 Náhled 5 Náhled 6

Copyright © 2008 - 2023 Jan Hefner - Progres | Osobní údaje